Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötleb OÜ Artiston Reg. nr. 10242514; Töökoja tee 6 Laekvere alevik, Vinni vald Lääne-Virumaa 46501; Telefon (+372) 5259499; Email: risto@artiston.ee. OÜ Artiston edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Töödeldavad isikuandmed

  • Ees- ja perekonnanimi
  • E-mail
  • Telefoni number
  • Kaupade ja teenuste maksumus
  • Pangakonto number

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja teenuse saatmiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-mail, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele info edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale.

Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serveris, mis asub Eesti territooriumil.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt andmemajutus ja Maksekeskus AS) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetes saab teha parandusi võttes ühendust veebipoe haldajaga e-maili teel risto@artiston.ee.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-maili teel.

Säilitamine

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-maili teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Otseturundusteated

E-maili aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-maili jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti (risto@artiston.ee).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (OÜ Artiston Reg. nr. 10242514; Töökoja tee 6 Laekvere alevik, Vinni vald Lääne-Virumaa 46501; Telefon (+372) 5259499; Email: risto@artiston.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).